Naše krmiva chutnají !

Solakryl BMX

 
 

DOPORUČENÉ OBLASTI POUŽITÍ:

 • Restaurování a konzervování dřeva – pro profesionální restaurátory
 • Ochrana dřeva – pro každého
 • Nátěr betonových podlah a zámkové dlažby – pro každého
 • Výroba nátěrových hmot a lepidel (pojivo)
 • Montování podložního skla a krycího skla hystologických preparátů
Cena od 181,82 Kč bez DPH
Cena vč. DPH od 220 Kč
Kategorie Sběratelské potřeby
Zvolte variantu
balení: 100 ml Skladem 220 Kč
181,82 Kč bez DPH
balení: 1000 ml Na objednání 600 Kč
495,87 Kč bez DPH
 

SLOŽENÍ:

Kopolymer butylmetakrylátu s metylmetakrylátem rozpuštěným v xylenu

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI:

 • skupenství (při 20°C): viskózní kapalina
 • zápach (vůně): po xylenu
 • obsah netěkavých složek (sušiny): 36-40 %
 • teplota skelného přechodu: cca 48°C
 • hustota: cca 0,900 g/cm3
 • rozpustnost (při °C):
  ve vodě: nerozpustný
  v jiných rozpouštědlech: rozpustný v benzenu, toluenu, xylenu, acetonu, etylacetátu